Leidinyje (nuo 2003 m.) publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai. Straipsniai referuojami tarptautinėje duomenų bazėje Index Copernicus.

Leidinys „Jaunųjų mokslininkų darbai“ leidžiamas du kartus per metus tokiu periodiškumu:
•  Pirmas numeris leidžiamas birželį (straipsnių pateikimo terminas iki balandžio 1 d.).
•  Antras numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki rugsėjo 1 d.).

Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio apimtis 5–10 psl. Santraukos apimtis 0,5 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.

Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ – nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur. Bakalaurantų ir magistrantų publikacijoms, skelbiamoms be mokslinio vadovo, pateikus prašymą bei įrodančius dokumentus, taikomas sumažintas mokestis. Mokestis mokamas tik po teigiamų recenzentų išvadų.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT767180000000141119
Bankas: AB Šiaulių bankas
SWIFT: CBSBLT26X
Mokėjime nurodyti „Vardenio Pavardenio straipsnio publikavimo mokestis Šiaulių universiteto mokslo žurnale Jaunųjų mokslininkų darbai"