REDAKTORIŲ KOLEGIJA:

Vyriausiasis redaktorius
Vincas Laurutis - prof. habil. dr., technologijos mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Vykdomieji redaktoriai:
Simona Ramanauskaitė - dr., technologijos mokslai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Rytis Vilkonis - dr., socialiniai mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Atsakingoji redaktorė
Ramunė Klevaitytė - dr., technologijos mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Redaktoriai:
Pranas Baltrėnas - prof. habil. dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Marcin Barburski - dr., technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Lodzės technikos universitetas, Lenkija
Mindaugas Butkus - dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Lukáš Čegan - dr., technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Pardubicių universitetas, Čekija
Mariusz Dybal - dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Vroclavo universitetas, Lenkija
Nihal Dogan - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Abant Izzet Baysal universitetas, Turkija
Dzintra Iliško - dr., socialiniai mokslai (edukologija), Daugpilio universitetas, Latvija
Genovaitė Kačiuškienė - prof. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Lʼudmila Mešková - doc. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Matejaus Belo universitetas, Slovakija
Alfonsas Misevičius - prof. dr., technologijos mokslai (informatika), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Cristel Persson - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Kristianstado universitetas, Švedija
Uroš Pinterič - prof. dr., socialiniai mokslai (politologija), Organizacijos studijų fakultetas, Novo Mesto, Slovėnija
Włodzimierz Sroka - doc. habil. dr., socialiniai mokslai (vadyba), Dombrova Gurniča universitetas, Lenkija

 

MOKSLINĖ TARYBA:
Igoris Belovas - dr., fiziniai mokslai (matematika), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
Lauras Grajauskas - dr., socialiniai mokslai (edukologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Raimondas Grubliauskas - dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Audrius Kabašinskas - dr., fiziniai mokslai (informatika), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Dainius Paliulis - dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Sergėjus Rimovskis - doc. dr., technologijos mokslai (mechanikos inžinerija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Virginija Sacevičienė - dr., technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Zita Tamašauskienė - prof. dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Gintautas Tamulevičius - doc. dr., technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
Sigita Turskienė - doc. dr., fiziniai mokslai (informatika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Kazimieras Romualdas Župerka - prof. habil. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva

Žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists“ mokslinė taryba sudaroma žurnalo numeriui iš geriausių ir labiausiai nusipelniusių mokslinių straipsnių recenzentų. Mokslinės tarybos nariai redaktorių kolegijos veikloje nedalyvauja, tačiau gali atlikti patariamąjį vaidmenį, ieškoti jaunųjų mokslininkų, galinčių įsitraukti į žurnalo veiklą ir ją viešinti.