Šiame žurnale pateikti asmens duomenys ir el. pašto adresai bus naudojami tik žurnalo tikslams ir nebus prieinami kitiems ar perduoti trečiosioms šalims.