Multidimensinis požiūris į mikčiojimo vertinimą ir įveikimą

  • RITA KANTANAVIČIŪTĖ ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
Prasminiai žodžiai Mikčiojimo struktūros KELMS modelis, (kognityvinis, emocinis, lingvistinis, motorinis, socialinis), multidimensinis mikčiojimo modelis, mikčiojimo vertinimas, mikčiojimo įveikimas

Santrauka

Multidimensinis mikčiojimo modelis padeda paaiškinti įvairių veiksnių sąveiką, lemiančią individualius mikčiojimo požymius. Dažnai mikčiojimas vertinamas tik kaip sklandaus kalbėjimo sutrikimas – neatsižvelgiama į kitus multidimensinio modelio komponentus ir jų struktūrą. Išsamus vaiko mikčiojimo vertinimas padeda numatyti mikčiojimo įveikimo strategijas ir pagalbos būdus. Skirtingas mokslininkų požiūris lėmė įvairias mikčiojimo sampratas: psichogeninį, neurogeninį, išmokto elgesio mikčiojimo apibūdinimą, kalbėtojo požiūriu grindžiamą šio sutrikimo paaiškinimą. Tyrimo tikslas – atskleisti konceptualų, multidimensinį mikčiojimo modelį, siekiant įvertinti ir įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad multidimensinis požiūris į mikčiojimo įvertinimą ir įveikimą atitinka KELMS (kognityvinį, emocinį, lingvistinį, motorinį, socialinį) modelį, apima lengvai ir sunkiai mikčiojančių asmenų mokymą, taikant sklandaus kalbėjimo ugdymo ir mikčiojimo modifikavimo strategijų elementus. Multidimensinis mikčiojimo modelis yra naudingas planuojant ir teikiant pagalbą mikčiojantiems ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Paskelbtas
2017-07-03
Kaip cituoti
KANTANAVIČIŪTĖ, R. (2017). Multidimensinis požiūris į mikčiojimo vertinimą ir įveikimą. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(1), 14-19. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.130
Skiltis
Socialiniai mokslai