Ilgosios aritmetikos algoritmų greitaveikos tyrimas

  • Robert Dzisevič
  • Dmitrij Šešok
Prasminiai žodžiai Ilgoji aritmetika, ilgosios aritmetikos biblioteka, C/C, kalba „Java“, faktorialas, Proto pirminiai skaičiai

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos ilgosios aritmetikos bibliotekos ir aprašomi atlikti skaitiniai eksperimentai. Eksperimentų metu išnagrinėjamas skirtingų ilgosios aritmetikos bibliotekų (GMP, NTL, FLINT, CLN, „Java BigInteger“) darbo našumas sprendžiant uždavinius, apimančius daugybos, dalybos moduliu ir kėlimo laipsniu operacijas.

Paskelbtas
2017-07-03
Kaip cituoti
Dzisevič, R., & Šešok, D. (2017). Ilgosios aritmetikos algoritmų greitaveikos tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(1), 68-72. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.133
Skiltis
Technologijos mokslai