Lygiagretūs skaičiavimai su CUDA

  • Julija Semenenko
  • Dmitrij Šešok
Prasminiai žodžiai CUDA, grafinis procesorius, procesorius, lygiagretūs skaičiavimai, skaitiniai eksperimentai

Santrauka

Straipsnyje pateikiami NVIDIA CUDA skaičiavimų technologijos veikimo principai, darbo su CUDA ypatumai. Su „GeForce“ ir „Quadro“ grafinėmis plokštėmis bei CPU atlikti du skaitiniai eksperimentai – masyvų sudėtis ir matricų sandauga, matricų sandaugos optimizacijos (bendroji atmintis, „bankų konfliktų“ sprendimai, lygiagretinimas pagal instrukcijas), analizuojami vykdymo laiko sąnaudų rezultatai dirbant su int, float ir double duomenų tipais ir skirtingais duomenų skaičiais.

Paskelbtas
2017-07-03
Kaip cituoti
Semenenko, J., & Šešok, D. (2017). Lygiagretūs skaičiavimai su CUDA. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(1), 87-93. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.135
Skiltis
Technologijos mokslai