Duomenų migravimo iš OLTP į OLAP duomenų bazę greitaveikos tyrimas

  • Robertas Jankauskas Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Dmitrij Šešok
Prasminiai žodžiai ETL, duomenų saugykla, „Oracle“, „Microsoft SQL Server“, SSIS, DBVS

Santrauka

Duomenų sinchronizacija tarp kelių sistemų yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių procesų. Iš esamų duomenų norima atlikti analizę, kuria naudojantis būtų galima priimti tam tikrus sprendimus, padėsiančius pateikti išvadas apie organizacijų veiklas. Šiame darbe analizuojamas duomenų migravimo procesas tarp „Oracle“ ir „Microsoft SQL Server“ duomenų bazių valdymo sistemų naudojantis skirtingomis duomenų įkėlimo metodologijomis ir sistemų teikiamomis technologijomis.

Paskelbtas
2017-12-08
Kaip cituoti
Jankauskas, R., & Šešok, D. (2017). Duomenų migravimo iš OLTP į OLAP duomenų bazę greitaveikos tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(2), 42-49. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i2.136
Skiltis
Technologijos mokslai