Profesinės mokyklos merginų fizinio aktyvumo tyrimas patirties aspektu

  • Tadas Gulbinas
Prasminiai žodžiai fizinio aktyvumo nauda, fizinio aktyvumo barjerai

Santrauka

Reguliaraus fizinio aktyvumo nauda fizinei sveikatai neginčijamai įrodyta. Reguliarus dalyvavimas aktyvioje fizinėje veikloje asocijuojasi su geresnės kokybės ir ilgesniu gyvenimu, mažina įvairių ligų riziką ir teikia daugiau psichologinės ir emocinės naudos. Nežinant, kokia yra profesinių mokyklų merginų fizinio aktyvumo patirtis bendrojo lavinimo mokykloje, sudėtinga ieškoti efektyvių fizinio aktyvumo skatinimo būdų. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, su kokia fizinio aktyvumo patirtimi (fizinio aktyvumo įgūdžiais, įpročiais) ateina mokinės į profesines mokyklas. Ar suvokia jos fizinio aktyvumo naudą? Kas merginoms trukdo būti fiziškai aktyvioms? Tyrimo tikslas – išanalizuoti profesinės mokyklos merginų fizinio aktyvumo patirtį, įgytą bendrojo lavinimo mokykloje ir neformaliojo ugdymo metu. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir kokybinis duomenų rinkimas (atviro tipo klausimai, raštu). Tyrimo rezultatai rodo, jog merginų teigiama kūno kultūros pamokų patirtis yra menka. Mokinės visiškai neakcentuoja fizinės sveikatos svarbos. Mokslinėje literatūroje apibrėžiama daug fizinio aktyvumo barjerų, tačiau skirtingos tiriamųjų grupės išsiskiria tik joms būdingais fizinio aktyvumo barjerais. Tirtos merginos daugiausia barjerų nurodė laiko valdymo srityje – net keturis.

Paskelbtas
2015-12-31
Kaip cituoti
Gulbinas, T. (2015). Profesinės mokyklos merginų fizinio aktyvumo tyrimas patirties aspektu. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 22-28. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.145
Skiltis
Socialiniai mokslai