Peroksidaze katalizuojamos bisfenolio A oksidacijos reakcijos, dalyvaujant fenoksazino dariniui, tyrimas

  • Rūta Ivanec-Goranina Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Pranas Zazerskis
Prasminiai žodžiai peroksidazinė oksidacija, bisfenolis A, fenoksazino darinys, mediatorius

Santrauka

Bisfenolis A (Bis A) yra itin kenksmingas žmonių sveikatai, todėl ieškoma būdų, kaip jį neutralizuoti. Rekombinantinė Coprinus cinereus peroksidazė (rCiP) bisfenolį A oksiduoja lėtai, tačiau pridėjus 3-(10H-fenoksazin-10-il) propioninės rūgšties (PPA) reakcijos greitis išauga. Nustatytos Bis A pradinio oksidacijos reakcijos greičio priklausomybės nuo fermento, substrato, mediatoriaus koncentracijų bei nustatyta PPA pradinio oksidacijos reakcijos greičio priklausomybė nuo mediatoriaus koncentracijos. Vykstantiems procesams aprašyti pasiūlyta kinetinė schema. Iš tiesiogiai gautų duomenų bei modeliuojant paskaičiuoti kinetiniai parametrai.

Paskelbtas
2017-12-08
Kaip cituoti
Ivanec-Goranina, R., & Zazerskis, P. (2017). Peroksidaze katalizuojamos bisfenolio A oksidacijos reakcijos, dalyvaujant fenoksazino dariniui, tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(2), 36-40. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i2.151
Skiltis
Technologijos mokslai