Bendrojo ugdymo mokyklų chorų veiklos ypatumai: pedagogų požiūrio analizė

  • Ausra Kardasiene Siauliai University
Prasminiai žodžiai bendrojo ugdymo mokyklų chorai, Šiaulių miesto chorai, chorinio dainavimo ypatumai mokykloje

Santrauka

Straipsnyje pristatomi chorinės veiklos ypatumai bendrojo ugdymo mokyklose. Remiantis empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo 92 muzikos pedagogai duomenimis, pristatomas chorinės veiklos vertinimas. Atliktas tyrimas parodė, kad chorų meninė-muzikinė kultūra, koncertinė veikla priklauso nuo daugelio faktorių: vadovo, repertuaro, dainininkų kiekybinės ir kokybinės sudėties, choro vokalinės technikos įvaldymo, o didžiausi trukdžiai – nepakankamas papildomam ugdymui skiriamų valandų skaičius, kartais nepalankios darbo sąlygos, per maža chorų meninės-muzikinės kultūros mokyklų vadovų parama.

Paskelbtas
2018-12-20
Kaip cituoti
Kardasiene, A. (2018). Bendrojo ugdymo mokyklų chorų veiklos ypatumai: pedagogų požiūrio analizė. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(2), 10-15. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.152
Skiltis
Socialiniai mokslai