Eternit fibrocementinės plokštės antigrafitinės dangos tyrimo rezultatų analizė

  • Mantas Urbonas
  • Loreta Kelpšienė
Prasminiai žodžiai fibrocementinė plokštė, antigrafitinis sluoksnis, paviršiaus atsparumas

Santrauka

Straipsnyje analizuojami fibrocementinių plokščių antigrafitiės dangos atsparumo valymui tyrimo rezultatai. Buvo dirbama dviem būdais: bandymai atlikti fiksuotoje ir kintančioje vietose. Tirtos plokštės padengtos cheminiam poveikiui atspariu paviršiumi, bandinių matmenys – 20 × 30 cm. Tyrimui buvo naudojami 2 grafičių valikliai: Rasant 031 ir Arrow-Plan. Po bandymo įvertintas grafičių dažų nusivalymo lygis ir pradinės gaminio spalvos išlikimo (nepažeistumo) lygis. Tyrimas parodė, kad sunkiausiai besivalanti spalva yra Daž3. Didžiausi pradinės gaminio spalvos pažeidimai po valymo taip pat būdingi šia spalva apipurkštoms vietoms. Tirta antigrafitinė danga atspari valymui su Rasant 031 ir Arrow-Plan, bet Daž3 spalvos grafičių dažams valyti reikia ieškoti kitų priemonių.

Paskelbtas
2017-12-08
Kaip cituoti
Urbonas, M., & Kelpšienė, L. (2017). Eternit fibrocementinės plokštės antigrafitinės dangos tyrimo rezultatų analizė. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(2), 50-54. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i2.155
Skiltis
Technologijos mokslai