Atstumų matricų su trupmeniniais laipsnių rodikliais taikymas duomenų ekstrapoliavimui

  • Natalija Pozniak Vilniaus kolegija
  • Leonidas Sakalauskas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai Atstumų matricos su trupmeniniais laipsnių rodikliais, Euklido atstumas, Šepardo ekstrapoliatorius, tiesinis ekstrapoliatorius, išsibarstę duomenys

Santrauka

Darbas yra skirtas atstumų matricų, taikomų ekstrapoliavimui, savybių tyrimui bei jų panaudojimui, kuriant efektyviai veikiantį tiesinį išsibarsčiusių duomenų ekstrapoliatorių. Taikant kompiuterinį modeliavimą, naudojant sukurtą ekstrapoliatorių ir žinomą Šepardo ektrapoliatorių, atlikti skaičiavimai ir palyginti rezultatai.

Paskelbtas
2017-12-08
Kaip cituoti
Pozniak, N., & Sakalauskas, L. (2017). Atstumų matricų su trupmeniniais laipsnių rodikliais taikymas duomenų ekstrapoliavimui. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(2), 56-61. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i2.156
Skiltis
Fiziniai mokslai