Investicijų į įmonės veiklos rizikos valdymą vertinimas

  • Viktorija Skvarciany
  • Lilita Olechnovič
Prasminiai žodžiai veiklos rizikos valdymas, veiklos rizikos vertinimas, investicijų vertinimas, atvejo analizė

Santrauka

Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančių įmonių veikla yra dinamiška, o tai lemia prognozuojamų rezultatų neužtikrintumą, todėl neišvengiamai susiduriama su veiklos rizika. Siekiant užtikrinti įmonės veiklos plėtrą, sėkmę ir pelningumą, būtina sprendimų priėmimą grįsti rizikos vertinimu, todėl poreikis valdyti veiklos riziką išauga, o kartu išauga ir investicijų į įmonės veiklos rizikos valdymą svarba. Dėl šios priežasties, siekiant išanalizuoti ir suvokti įmonės veiklos rizikos vertinimo ir valdymo procesus bei jų aktualumą, straipsnyje teoriniu aspektu nagrinėjama veiklos rizikos samprata ir jos vertinimo svarba, analizuojama veiklos rizikos valdymo koncepcija ir pateikiama trumpa rizikos valdymo metodika, kuri sieja kokybinius įmonės veiklos rizikos nustatymo ir vertinimo metodus bei rizikos valdymo, priežiūros ir kontrolės metodikas. Praktinėje dalyje pasirinktos įmonės pavyzdžiu analizuojama ir nustatoma įmonės veiklos rizikos valdymo aplinka, nagrinėjami rizikos atsiradimą lemiantys veiksniai, siūlomos rizikos valdymo priemonės ir atliekamas investicijų į konkrečios įmonės veiklos rizikos valdymą kokybinis vertinimas. Kadangi tiriant įmonės veiklos riziką identifikuojami ir vertinami nuostoliai, kurie galėtų būti patirti, jei rizika nepasiteisintų, atliktas tyrimas leis verslo atstovams aiškiau suprasti investicijų į įmonės veiklos rizikos valdymą naudą ir svarbą.
Paskelbtas
2017-10-05
Kaip cituoti
Skvarciany, V., & Olechnovič, L. (2017). Investicijų į įmonės veiklos rizikos valdymą vertinimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 57-64. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.159
Skiltis
Socialiniai mokslai