Umberto Eco moraliniai pamąstymai kultūrinio identiteto kontekste

  • Jana Pecníková Matej Bel University in Banska Bystrica
  • Anna Anna Slatinská Matej Bel University in Banska Bystrica
  • Genovaitė Kačiuškienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai Umberto Eco, moralė, tapatumas, lingvistinė įvairovė

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos žymaus šiuolaikinio italų rašytojo ir filosofo Umberto Eco moralinės refleksijos, paskelbtos leidinyje „Penkios esė etikos temomis“ (“Cinque scritti morali”, 1997; 2004). Umberto Eco yra laikomas vienu garsiausių šiuolaikinių rašytojų, rašančių moralės temomis Italijoje. Jo darbai yra aktualūs aptariant identiteto sampratą, specifinius XXI amžiaus tapatumo aspektus. Šio autoriaus moraliniai pamąstymai mus daugiausia domino tais klausimais, kurie yra tiesiogiai susiję su jo mintimis apie tapatybę, kadangi pagrindinis šio straipsnio tikslas ir yra aptarti tapatybės problemą per Umberto Eco požiūrio prizmę.

Paskelbtas
2017-10-06
Kaip cituoti
Pecníková, J., Anna Slatinská, A., & Kačiuškienė, G. (2017). Umberto Eco moraliniai pamąstymai kultūrinio identiteto kontekste. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 84-88. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.168
Skiltis
Humanitariniai mokslai