Plieno ciklinio nestabilumo įvertinimas esant mažacikliam deformavimui

  • Gražvydas Lukša Šiaulių universitetas
  • Mantas Stonkus
  • Raimondas Šniuolis Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai mažaciklis deformavimas, ciklinis stiprėjimas, silpnėjimas ir stabilumas

Santrauka

Šiame straipsnyje, apdorojus 286 medžiagų standaus apkrovimo tyrimo rezultatus, mėginta įvertinti medžiagų ciklinių savybių sritis pagal mechanines charakteristikas. Tyrimas parodė, kad pagal santykį Rm / ReL ir (Rm / ReL)Z, taip pat koordinatėse Rm / ReL – Z cikliškai stabilios medžiagos yra tuose pačiuose intervaluose kaip ir cikliškai nestabilios (silpnėjančios, stiprėjančios) medžiagos, todėl jų skirstymas pagal ciklines savybes nepavyko. Nuodugniai rezultatų analizei atlikti buvo pasirinktas mažaciklio apkrovimo kreivių parametras a, kuris tiksliausiai apibūdina medžiagos stiprėjimo (silpnėjimo) intensyvumą.

Paskelbtas
2017-10-06
Kaip cituoti
Lukša, G., Stonkus, M., & Šniuolis, R. (2017). Plieno ciklinio nestabilumo įvertinimas esant mažacikliam deformavimui. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 96-100. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.170
Skiltis
Technologijos mokslai