Elipsinių kreivių L funkcijų universalumo teoremos apibendrinimai

  • Virginija Garbaliauskienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai elipsinė kreivė, L funkcija, universalumas

Santrauka

Straipsnyje pateikiama tolydaus tipo elipsinių kreivių L funkcijų universalumo teorema, kuri apibendrinama trimis aspektais: nagrinėjamas elipsinių kreivių L funkcijos laipsnių bei jos išvestinės universalumas ir pateikiama universalumo teorema su svoriu elipsinių kreivių L funkcijai. Universalumo įrodymai remiasi ribinėmis teoremomis silpno tikimybinių matų konvergavimo prasme funkcinėse erdvėse.

Paskelbtas
2017-10-09
Kaip cituoti
Garbaliauskienė, V. (2017). Elipsinių kreivių L funkcijų universalumo teoremos apibendrinimai. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 102-104. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.171
Skiltis
Fiziniai mokslai