Asimptotinis dviejų paprastųjų hipotezių atskyrimas naudojant tolygiai galingiausią kriterijų

  • Vaidotas Kanišauskas Šiaulių universitetas
  • Lydija Dronova-Platbarzdė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai statistinis kriterijus, non-homogeninis Puasono procesas, atstatymo procesas

Santrauka

Šiame darbe nagrinėjame tolygiai galingiausio kriterijaus antros rūšies klaidos tikimybės elgesį, kai yra fiksuota ir nedidelė pirmos rūšies klaidos tikimybė. Gauta asimptotinė tos tikimybės bendriausio modelio formulė esant natūralioms sąlygoms, suformuluotoms tikėtinumo funkcijai – lokaliajam tankiui. Kartu straipsnyje parodoma, kaip pagrindinis rezultatas ir bendros sąlygos pasireiškia konkrečiuose modeliuose (nepriklausomų stebėjimų, nehomogeninis Puasono procesas, atstatymo procesas.

Paskelbtas
2017-10-09
Kaip cituoti
Kanišauskas, V., & Dronova-Platbarzdė, L. (2017). Asimptotinis dviejų paprastųjų hipotezių atskyrimas naudojant tolygiai galingiausią kriterijų. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 105-108. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.172
Skiltis
Fiziniai mokslai