Daugiavariančio išplėstinio atstatymo proceso didžiųjų skaičių dėsnis

  • Vaidotas Kanišauskas Šiaulių universitetas
  • Auksė Petrauskytė Šiaulių universitetas
  • Dovilė Petrauskytė-Caronkienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai daugiavariantis išplėstinis atstatymo procesas, didžiųjų skaičių dėsnis

Santrauka

Darbe nagrinėjami vienmačiai ir daugiavariančiai išplėstiniai atstatymo procesai. Daugiavariančių atveju įrodomas didžiųjų skaičių dėsnis, kai patenkintos silpniausios sąlygos.
Paskelbtas
2017-10-09
Kaip cituoti
Kanišauskas, V., Petrauskytė, A., & Petrauskytė-Caronkienė, D. (2017). Daugiavariančio išplėstinio atstatymo proceso didžiųjų skaičių dėsnis. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 110-114. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.173
Skiltis
Fiziniai mokslai