Periodinės Hurvico dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas su svoriu

  • Ieva Žalytė Šiaulių universitetas
  • Roma Kačinskaitė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai kompleksinė plokštuma, periodinė Hurvico dzeta funkcija, reikšmių pasiskirstymas, svorio funkcija

Santrauka

Straipsnyje yra įrodyta diskrečioji ribinė teorema su svoriu periodinei Hurvico dzeta funkcijai ζ(s, α; a) su transcendenčiuoju parametru α, 0 < α ≤ 1, kompleksinėje plokštumoje, kai papildomai yra naudojama svorio funkcija w(l).

 

Paskelbtas
2017-10-09
Kaip cituoti
Žalytė, I., & Kačinskaitė, R. (2017). Periodinės Hurvico dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas su svoriu. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 115-123. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.174
Skiltis
Fiziniai mokslai