Lietuvos piliakalnių amžiaus matematinis nustatymas

  • Daiva Lukšienė Šiaulių universitetas
  • Vaidotas Kanišauskas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai α–normalusis skirstinys, tankio funkcija, piliakalnis

Santrauka

Darbo tikslas yra sudaryti Lietuvos piliakalnių amžių įvertinantį matematinį modelį.
Pritaikius archeologines žinias apie piliakalnius, jie buvo suskirstyti į šešis periodus. Straipsnyje nagrinėjami tik tie periodai, kuriems priskiriami piliakalniai yra datuojami tik vienu tam tikru istoriniu laikotarpiu. Pritaikius α–normaliojo skirstinio tankio funkciją, buvo rasti parametrai α ir σ bei sudaryta tų parametrų duomenų bazė. Radus empirines šių parametrų charakteristikas, buvo sudaryti kiekvienam periodui būdingo idealaus piliakalnio aukščio ir aikštelės pločio parametrai. Pasinaudojus sudarytomis parametrų duomenų bazėmis paaiškėjo, kad galima nesudėtingai nustatyti Lietuvos piliakalnių amžių, t. y. priklausymą konkrečiam chronologiniam periodui.
Paskelbtas
2017-10-09
Kaip cituoti
Lukšienė, D., & Kanišauskas, V. (2017). Lietuvos piliakalnių amžiaus matematinis nustatymas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 126-136. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.177
Skiltis
Taikomieji mokslai