Šv. Bazilijaus Didžiojo Ordinas XVIII a. pabaigoje–1830 metais

  • Mychailas Salamacha Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos Kameneco Podilsko Švč. Trejybės bazilijonų vienuolynas
Prasminiai žodžiai įsakymai, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, Kapitula, bazilijonų vienuolynas, tėvai bazilijonai, Rusijos imperija

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamas šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (OSBM) struktūrinis pertvarkymas XVIII a. paskutiniame trečdalyje. Struktūriniai pokyčiai tapo pagrindu, kuriantis naujoms šv. Bazilijaus Didžiojo ordino provincijoms. Pokyčius lėmė Lietuvos – Lenkijos Respublikos (Žečpospolitos) padalijimai ir šv. Bazilijaus Didžiojo ordino teritorijos pasidalijimas tarp Austrijos ir Rusijos imperijų. Straipsnyje pateikiama šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolynų skaičiaus kaita bei pačių vienuolių mažėjimas dėl imperatoriškųjų valstybių politikos. Galutinai bazilijonų vienuolynus, kaip neatitinkančius stačiatikių bažnytinės politikos, Romanovų dinastija likvidavo XIX a. 3-me dešimtmetyje.

Paskelbtas
2017-12-08
Kaip cituoti
Salamacha, M. (2017). Šv. Bazilijaus Didžiojo Ordinas XVIII a. pabaigoje–1830 metais. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(2), 27-33. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i2.178
Skiltis
Humanitariniai mokslai