„Lean“ gamybos vadybos koncepcija ir vertės kūrimo sistema

  • Justinas Statkus Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai „Lean“ sistema, efektyvumas, valdymas

Santrauka

Viena iš galimybių siekti nuolatinio kokybės tobulinimo yra ,,Lean“ sistemos diegimas. Straipsniu siekiama atskleisti ,,Lean“ sistemos esmę ir išanalizuoti jos daromą naudą organizacijos veikloje. ,,Lean“ sistemos efektyvumas patvirtintas daugelio kompanijų patirtimi. Sistemos tobulinimas pastaraisiais dešimtmečiais ir sistemoje taikomų metodų įvairovė šią sistemą padaro patrauklią ir naudingą vartotojams. Mokslinėje literatūroje ,,Lean“ traktuojama kaip valdymo filosofija, valdymo ir gamybos sistema. ,,Lean“ sistemos tikslas yra kiek įmanoma daugiau sumažinti darbo, kuris traktuojamas kaip nuostoliai, apimtis, ir padidinti vertę kuriančio darbo apimtis. Organizacijos valdymo sistema turi būti vertinama, nustatant, kiek ji atitinka ,,Lean“ sistemos reikalavimus, nustatant poreikį diegti ,,Lean“ sistemą, todėl tokia sistema gali būti įdiegta, bet kurioje įmonėje ir tai galima įrodyti remiantis įvairių įmonių pavyzdžiais. Straipsnyje aptariamas „Lean“ sistemos diegimas viešojo maitinimo įstaigoje, banke ir net gi specializuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Paskelbtas
2018-06-20
Kaip cituoti
Statkus, J. (2018). „Lean“ gamybos vadybos koncepcija ir vertės kūrimo sistema. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(1), 15-22. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i1.206
Skiltis
Socialiniai mokslai