Futbolininkių rezultatyvumo statistinis tyrimas

  • Karolina Kanišauskienė Šiaulių universitetas
  • Simona Veličkaitė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai futbolas, tiesinės regresijos modelis, logistinės regresijos modelis

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjami Šiaulių moterų futbolo klubo „Gintra-universitetas“ futbolininkių 2016 m. fizinio parengtumo testų bei rungtynių protokolų duomenys. Straipsnio tikslas – pateikti atlikto futbolininkių rezultatyvumo statistinio tyrimo rezultatus. Vienas iš uždavinių – įvertinti „Gintros-universiteto“ futbolininkių fizinį parengtumą pagal merginų, stojančių į policijos mokyklą, vertinimo normas. Patikrinus hipotezę apie vidurkio lygybę skaičiui nustatyta, kad futbolininkių fizinis parengtumas vertintinas patenkinamai. Sudarytas tiesinės regresijos modelis futbolininkių aikštėje praleistam laikui prognozuoti ir logistinės regresijos modelis, kuriuo siekiama aprašyti tikimybę, kad atsitiktinai parinkta rungtynių metu aikštėje esanti komandos žaidėja įmuš įvartį.

Paskelbtas
2019-07-12
Kaip cituoti
Kanišauskienė, K., & Veličkaitė, S. (2019). Futbolininkių rezultatyvumo statistinis tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(1), 54-59. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i1.209
Skiltis
Fiziniai mokslai