Mečislovo Reinio pedagogikos idėjos ir jų reikšmė šiandienos dorinio ugdymo programose

  • Nerijus Pipiras Vytauto Didžiojo Universitetas, Švietimo akademija
Prasminiai žodžiai arkivyskupas, dorinis ugdymas, programos

Santrauka

Straipsnyje pristatomas Thomo Groome’o modelis, pagal kurį parengtos dorinio ugdymo (tikybos) programos Lietuvos bendrojo ugdymo pradinėse ir pagrindinėse mokyklose. Šiame modelyje krikščioniškosios vertybės atpažįstamos sprendžiant gyvenimiškas problemas. Galimybė apsispręsti ir būti atsakingam už savo sprendimus, mokymasis daryti argumentuotas išvadas matant dabarties problemas – pagrindinis dorinio ugdymo tikslas. Vertybės neturi būti atsietos nuo gyvenimo. Atvirkščiai, jos turi atsispindėti problemų sprendimuose. Tam reikalingas platus, visuminis požiūris.
Dorinio ugdymo siekinys – visapusiškai ugdyti asmenybę, todėl pats procesas pasižymi interdiscipliniškumu. Visa tai akcentavo viena intelektualiausių tarpukario Lietuvos asmenybių – arkivyskupas Mečislovas Reinys.
Antroje straipsnio dalyje apžvelgiama keletas arkivyskupo M. Reinio straipsnių, kuriuose gvildenama visapusiška asmenybės ugdymo svarba. Savo mintis apie ugdymo svarbą arkivyskupas publikavo tiek moksliniuose, tiek periodiniuose leidiniuose, pats iš karto grįžęs po studijų į Lietuvą, matė žmogaus, kaip asmenybės, ugdymo svarbą.

Paskelbtas
2019-07-12
Kaip cituoti
Pipiras, N. (2019). Mečislovo Reinio pedagogikos idėjos ir jų reikšmė šiandienos dorinio ugdymo programose. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(1), 46-51. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i1.210
Skiltis
Humanitariniai mokslai