Paauglių delinkventinio elgesio apraiškos mokykloje

  • Vaida Padgurskytė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai paauglys, delinkventinis elgesys, mokykla

Santrauka

Paauglystė yra itin svarbus periodas žmogaus gyvenime. Noras tapti nepriklausoma asmenybe tampa prioritetu, kurio siekiama įvairiais būdais – priimtinais ir laužančiais nusistovėjusias visuomenės normas bei standartus. Tačiau dažnas paauglys sunkiai geba atsirinkti, koks elgesys ir veiksmai yra priimtini, o kurie visuomenėje laikomi žalingais. Jaunimas bando išmėginti viską, kad suprastų, ko nori iš jo visuomenė ir ko siekia jis pats. Mokykla yra antroji socialinė aplinka (po šeimos), kurioje paauglio elgesys yra atspindys, ko mokoma šeimoje ir kokios vertybės perteikiamos naujai susiformavusiai asmenybei. Moksliniais tyrimais galima pagrįsti, kad Lietuvos ir užsienio mokslininkams delinkventinis paauglių elgesys, jo apraiškos, problematika yra itin aktuali tyrimų tema. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad delinkventinio elgesio apraiškos mokykloje yra labai įvairios. Apibendrindami gautus apklausos rezultatus, galime teigti, jog rūkymas, patyčios, necenzūrinė leksika, konfliktai tarp mokinių, jaunesnių mokinių užkabinėjimas, siekis dominuoti paauglių rate yra dažni reiškiniai šių dienų mokykloje, todėl šie faktai leidžia sunerimti dėl kai kurių mokinių elgesio ugdymo aplinkoje. Tačiau dauguma apklaustųjų teigė, kad elgiasi tinkamai, daug dėmesio skiria mokslams ir neturi laiko užsiimti netinka veikla.
Paskelbtas
2018-06-20
Kaip cituoti
Padgurskytė, V. (2018). Paauglių delinkventinio elgesio apraiškos mokykloje. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(1), 8-14. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i1.216
Skiltis
Socialiniai mokslai