Privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų svarba: suinteresuotųjų šalių analizė

  • Lina Pečiulienė Vilniaus kolegija
Prasminiai žodžiai privatus ikimokyklinis ugdymas, suinteresuotųjų šalių vadyba, vadovo kompetencijų modelis

Santrauka

Privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadyba dar menkai tyrinėta, todėl nėra žinoma, kokių kompetencijų vadovas būtų tinkamiausias tokio tipo įstaigoms, kokio vadovo pageidautų svarbiausios suinteresuotosios šalys, kaip jos vertina vadovui reikalingas kompetencijas.
Empiriniu tyrimu palyginamas svarbiausių privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų suinteresuotųjų šalių – steigėjų, vadovų, darbuotojų ir tėvų (tiek esamų, tiek potencialių klientų) – požiūris į teorinį vadovo kompetencijų modelį.
Apibendrintas modelio rangavimas rodo, kad svarbiausia vadovo kompetencijų grupe yra laikytinas, visų pirma, vadovo gebėjimas kurti pasitikėjimą.

Paskelbtas
2019-07-12
Kaip cituoti
Pečiulienė, L. (2019). Privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų svarba: suinteresuotųjų šalių analizė. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(1), 8-15. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i1.217
Skiltis
Socialiniai mokslai