Lietaus sankaupos apkrovos įvertinimo algoritmas

  • Artūras Mackūnas Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Saulius Valentinavičius Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Prasminiai žodžiai iteracinis algoritmas, struktūrinė analizė, netiesinis modeliavimas, poveikiai konstrukcijoms, lietaus apkrovos

Santrauka

Straipsnyje pateikta diskretinio-struktūrinio modelio lietaus apkrovos nustatymo metodika. Pagal ją sukurtas lietaus kaupimo apkrovų vertinimo algoritmas. Šis algoritmas vertina geometriškai netiesinį struktūrinio modelio deformacijos procesą. Geometriškai netiesinis struktūrinio modelio kitimas grindžiamas iteraciniais diskretinio modelio skaičiavimais, atsižvelgiant į šio modelio deformacijas dėl lietaus sankaupos apkrovų. Pateiktas diskretinis modelis, atitinkantis pirmosios apkrovimo iteracijos tamprųjį skaičiavimą, ir modelis po iteracinių skaičiavimų, kurių metu buvo vertinamas pradinės struktūros geometrijos pasikeitimas.

Paskelbtas
2018-06-20
Kaip cituoti
Mackūnas, A., & Valentinavičius, S. (2018). Lietaus sankaupos apkrovos įvertinimo algoritmas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(1), 24-28. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i1.218
Skiltis
Technologijos mokslai