Žemės sklypų kadastro duomenų bylų klaidų tyrimas Lietuvoje

  • Krista Sabaitytė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Arminas Stanionis Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Prasminiai žodžiai žemės sklypo kadastro duomenų byla, žemės sklypo planas, nekilnojamojo turto kadastras, nekilnojamo turto registras

Santrauka

Tyrimas atliktas siekiant nustatyti didžiausias ir dažniausias klaidas, daromas formuojant žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Žemės sklypo kadastro duomenų bylų analizei naudota atsitiktine tvarka parinktos žemės sklypo kadastro duomenų bylos iš Nacionalinės žemės tarnybos bei žemės sklypo kadastro duomenų bylų tikrinimo aktai, surinkti iš 10 didžiausių teritorinių Tarnybos padalinių. Nustatyti pagrindiniai žemės sklypo kadastro duomenų bylose pažeidžiami teisės aktai ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.

Paskelbtas
2018-06-20
Kaip cituoti
Sabaitytė, K., & Stanionis, A. (2018). Žemės sklypų kadastro duomenų bylų klaidų tyrimas Lietuvoje. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(1), 37-42. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i1.220
Skiltis
Technologijos mokslai