Rankinio ir automatinio testavimo tyrimas

  • Vytaras Valatkevičius Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Dmitrij Šešok Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Prasminiai žodžiai rankinis testavimas, automatinis testavimas, panaudos atvejų taškai, COCOMO II

Santrauka

Šiame straipsnyje pateikiamos dvi metodikos, kuriomis įvertinama rankinio ir automatinio testavimo pastangos. Taikant šias metodikas buvo palyginta rankinio ir automatinio testavimo įtaka laikui ir kainai. Atliktas tyrimas su realiu, išvystytu projektu parodė, kad ilguoju laikotarpiu automatiniai testai padeda sumažinti testavimo proceso laiką ir kainą.

Paskelbtas
2018-06-20
Kaip cituoti
Valatkevičius, V., & Šešok, D. (2018). Rankinio ir automatinio testavimo tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(1), 43-47. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i1.221
Skiltis
Technologijos mokslai