Universalumo su svoriu teorema elipsinių kreivių L-funkcijoms

  • Antanas Garbaliauskas Šiaulių valstybinė kolegija
  • Virginija Garbaliauskienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai elipsinė kreivė, L-funkcija, universalumas

Santrauka

Straipsnyje pateikiama trumpa universalumo rezultatų elipsinių kreivių L-funkcijoms apžvalga bei įrodoma universalumo su svoriu teorema. Visos pateiktos teoremos yra tolydaus tipo. Universalumo įrodymas remiasi ribine teorema silpno tikimybinių matų konvergavimo prasme analizinių funkcijų erdvėje.

Paskelbtas
2018-12-20
Kaip cituoti
Garbaliauskas, A., & Garbaliauskienė, V. (2018). Universalumo su svoriu teorema elipsinių kreivių L-funkcijoms. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(2), 18-21. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.222
Skiltis
Fiziniai mokslai