Diskreti ribinė teorema elipsinių kreivių L-funkcijoms

  • Virginija Garbaliauskienė Šiaulių universitetas
  • Antanas Garbaliauskas Šiaulių valstybinė kolegija
Prasminiai žodžiai elipsinė kreivė, L-funkcija, ribinė teorema, silpnasis konvergavimas

Santrauka

Įrodyta diskreti ribinė teorema silpnojo tikimybinių matų konvergavimo prasme analizinių DV = {s ∈ C : 1 < σ < 3/2, |t| <  V} srityje funkcijų erdvėje elipsinių kreivių L-funkcijai LE(s). Pagrindinis straipsnio tvirtinimas: tegul h > 0 yra fiksuotas realus skaičius toks, kad exp {2πk/h} būtų iracionalus su k∈Z\{0}. Tada tikimybinis matas μN(LE(s + imh)∈A), A ∈ B(H(DV)), silpnai konverguoja į matą PLE, kai N→∞.

Paskelbtas
2018-12-20
Kaip cituoti
Garbaliauskienė, V., & Garbaliauskas, A. (2018). Diskreti ribinė teorema elipsinių kreivių L-funkcijoms. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(2), 27-29. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.224
Skiltis
Fiziniai mokslai