Jūros dumblių auginimo modulio stiprumo tyrimas

  • Sourabh Sukumar Ketkale Šiaulių universitetas
  • Sergėjus Rimovskis Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai dumblių auginimo modulis, BEM, PE80 stiprumas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas jūros dumblių auginimo modulis, kuris buvo suprojektuotas Lietuvos įmonės UAB „Metal Production“ konstruktorių. Buvo išstudijuota modulio konstrukcija, išsiaiškinta medžiagos (PE80) elgsena, esant pasirinktoms eksploatavimo sąlygoms. Naudojant baigtinių elementų analizės sistemą Solidworks Simulation, buvo nustatyti konstrukcijos įtempiai ir poslinkiai. Pasirinktas maksimalus modulio panardinimo gylis – 30 m, taip pat įvertintas ir jūros srovės poveikis. Buvo nustatyta, kad modulis yra suprojektuotas su tinkama atsarga.

Paskelbtas
2018-12-20
Kaip cituoti
Ketkale, S. S., & Rimovskis, S. (2018). Jūros dumblių auginimo modulio stiprumo tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(2), 53-57. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.229
Skiltis
Technologijos mokslai