Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje lemiantys veiksniai (Kauno miesto atvejis)

  • Raimonda Stoncelytė UAB Karalienės Mortos mokykla
  • Erika Masiliauskienė Šiaulių universiteto Edukologijos institutas
Prasminiai žodžiai ankstyvasis vaikų amžiaus, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, adaptacija ugdymo institucijoje

Santrauka

Adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sudėtingas ir neramus procesas. Vaikas įpratęs laiką leisti su tėvais, būti jų prižiūrimas, todėl šis išsiskyrimas jam labai skausmingas. Ankstyvajame amžiuje vaikui rekomenduojama būti su mama, tačiau dažnai dėl susiklosčiusių aplinkybių nusprendžiama vaiką leisti į ikimokyklinę ugdymo įstaigą. Tėvai šiam procesui ruošiasi iš anksto, o pradėję leisti vaiką į ugdymo įstaigą privalo dirbti kartu su pedagogais. Niekam ne paslaptis, kad rasti laiko kokybiškam ir sėkmingam bendradarbiavimui darosi vis sunkiau. Nepaisant to, tiek tėvai, tiek ugdymo įstaiga turi suprasti, kad juos vienija tas pats tikslas – sėkmingas tolesnis vaiko ugdymas(is). Tyrimo probleminis klausimas – kokie ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 3 metų) adaptacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai?
Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad esminiai ankstyvojo amžiaus vaikų sėkmingos adaptacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai yra šie: nuolatinis keitimasis informacija (tėvai–pedagogai) apie vaiko savijautą; susitarimai dėl adaptaciją lengvinančių priemonių taikymo namuose ir ugdymo institucijoje, taip užtikrinant ugdomųjų veiksmų tęstinumą (grupės aplinka–namų aplinka); periodiniai pedagogų ir tėvų susitikimai adaptacijos klausimams aptarti; abipusis (tėvai–pedagogai) pasitikėjimas ir pagalba.

Paskelbtas
2019-12-18
Kaip cituoti
Stoncelytė, R., & Masiliauskienė, E. (2019). Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje lemiantys veiksniai (Kauno miesto atvejis). Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(2), 29-35. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.237
Skiltis
Socialiniai mokslai