Dokumentų valdymo procesų išgavimo metodas

Prasminiai žodžiai procesų gavyba, dokumentų valdymo sistema, žurnaliniai įrašai, procesų grafas

Santrauka

Straipsnyje trumpai apžvelgiama procesų gavybos svarba ir panaudojimo sritys, taip pat mokslininkų darbai, kuriuose procesų gavyba naudojama įmonės finansinių veiklų analizei ar auditui. Remiantis apžvelgtais darbais, pristatomas siūlomas dokumentų valdymo procesų išgavimo metodas. Šis metodas paremtas dokumentų valdymo sistemos žurnalinių įrašų analize. Taikant metodą gaunami procesų grafai, tačiau nepakanka duomenų, kad būtų aiškiai įvardijama, kas konkrečiai vyksta kiekvienoje grafo viršūnėje. Tam reikalinga žmogaus pagalba, įvardijant kiekvieną veiklą. Papildomai pateikiamos rekomendacijos, kaip šį trūkumą būtų galima pašalinti – integruojant daugiau sistemos duomenų.

Autoriaus biografija

Simona Ramanauskaitė, doc. dr., Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Terminas, R., & Ramanauskaitė, S. (2020). Dokumentų valdymo procesų išgavimo metodas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 72-77. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.239
Skiltis
Technologijos mokslai