Nuoseklios gamybos planavimo tvarkaraščio sudarymas

  • Donatas Kavaliauskas Vilniaus universitetas
  • Leonidas Sakalauskas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai optimizacija, šakų ir ribų algoritmas, nuoseklios gamybos planavimas

Santrauka

Gamybos projektavimo ir vadybos uždaviniuose dažnai susiduriama su įvairiomis užduočių planavimo problemomis: išteklių, žaliavų, personalo. Šios problemos yra priskiriamos NP pilnumo sudėtingumo klasei. Norint gauti optimalų sprendinį neužtenka pasinaudoti godžiaisiais algoritmais, tačiau reikia naudoti euristinės klasės algoritmus. Vienas iš euristinių algoritmų yra šakų ir ribų algoritmas. Naudojant šį algoritmą su kompiuteriu yra modeliuojamas nuoseklios gamybos planavimo uždavinio sprendimas. Taip pat straipsnyje yra pateikiami keli nuoseklios gamybos planavimo uždavinio variantai, kuriems yra adaptuojamas šakų ir ribų algoritmas.

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Kavaliauskas, D., & Sakalauskas, L. (2020). Nuoseklios gamybos planavimo tvarkaraščio sudarymas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 62-69. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.280
Skiltis
Fiziniai mokslai