Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys veiksniai

  • Robertas Norgilas Šiaulių universitetas
  • Darius Masiliauskas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai judėjimo negalia, fizinis aktyvumas, motyvuojantys veiksniai

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys veiksniai. Nagrinėjama tema atspindi prioritetus didinti visų socialinių grupių fizinio aktyvumo lygį, ypač įvertinant tai, kad iki pastarojo meto jis buvo nepakankamas. Atsižvelgiant į tai, aktualizuojasi judėjimo negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo sprendimų paieška, kuri galima tik tada, kai identifikuoti judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys veiksniai.
Tyrime atskleista, kad motyvacija užsiimti fiziškai aktyvia veikla gali būti nagrinėjama pasitelkiant tris motyvacijos dimensijas – vidinės motyvacijos, išorinės motyvacijos ir nemotyvuotumo. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad judėjimo negalią turinčius asmenis užsiimti fiziškai aktyvia veikla motyvuoja tiek vidinė, tiek išorinė motyvacija.

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Norgilas, R., & Masiliauskas, D. (2020). Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys veiksniai. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 30-37. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.282
Skiltis
Socialiniai mokslai