Švietimo įstaigų vadovų kasmetinės veiklos vertinimo situacija

  • Vaida Padgurskytė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai švietimo įstaiga, švietimo įstaigos vadovas, veiklos vertinimas

Santrauka

Pastaraisiais metais įvyko svarbių pokyčių, atnaujinant švietimo sistemą visuose jos lygmenyse: nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo. Įgyvendinant švietimo reformas, keičiasi ir situacija bendrojo ugdymo mokyklų sektoriuje. Kasmet didėja lūkesčiai švietimo įstaigoms ir reikalavimai švietimo institucijų vadovams. Šiandien švietimo vadovo veikla ir reikalavimai jai yra pasikeitę iš esmės. Vadovai veikia laikydamiesi veiklos standartų. Instituciniame segmente aktualus vadovo veiklos vertinimas, siekiant tobulinti savo kaip vadovo-lyderio veiklą, gerinant organizacijos veiklos rezultatus, mokymosi programų efektyvumą, plėtojant ir valdant žmogiškuosius išteklius, puoselėjant organizacijos įvaizdį, gerinant mokinių pasiekimų rezultatus.

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Padgurskytė, V. (2020). Švietimo įstaigų vadovų kasmetinės veiklos vertinimo situacija . Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 38-45. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.291
Skiltis
Socialiniai mokslai