Elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskretusis universalumas

  • Daina Baravykienė • Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius
  • Antanas Garbaliauskas Šiaulių valstybinė kolegija
  • Virginija Garbaliauskienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai elipsinė kreivė, elipsinių kreivių L funkcija, ribinė teorema, diskretusis universalumas

Santrauka

Straipsnyje įrodyta elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskrečiojo universalumo teorema silpnojo tikimybinių matų konvergavimo prasme analizinių funkcijų erdvėje. Nagrinėjamas analizinės funkcijos aproksimavimas postūmiais LE (s + imh), čia kompleksinio kintamojo menamosios dalies postūmiai įgyja reikšmes iš diskrečiosios aibės, pavyzdžiui, aritmetinės progresijos. Fiksuotas skaičius h > 0 pasirenkamas taip, kad exp{2πk/h} būtų iracionalusis skaičius visiems kZ \{0} . Elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskrečiojo universalumo įrodymas remiasi diskrečiąja ribine teorema tikimybinių matų silpnojo konvergavimo prasme analizinių funkcijų erdvėje.

Paskelbtas
2020-12-07
Kaip cituoti
Baravykienė, D., Garbaliauskas, A., & Garbaliauskienė, V. (2020). Elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskretusis universalumas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(2), 46-50. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i2.296
Skiltis
Fiziniai mokslai