Struktūros parametrų įtaka audinių paslankumui

  • Ramunė Klevaitytė Šiaulių universitetas
  • Virginija Sacevičienė doc. dr., Kauno technologijos universitetas
  • Vitalija Masteikaite Kauno technologijos universitetas
  • Virginijus Urbelis
Prasminiai žodžiai audiniai, elastanas, struktūros parametrai, ištįsos savybės, paslankumas

Santrauka

Audinių deformacinės savybės didele dalimi priklauso nuo audinių struktūros. Drabužių deformacija yra svarbus veiksnys, užtikrinantis laisvo judėjimo sąlygas dėvėtojams. Audinių deformacijos priklauso nuo siūlų ir audinio struktūros parametrų. Yra žinoma, kad audiniai su elastaniniais verpalais turi didesnę trūkimo ištįsą nei įprasti audiniai. Šio darbo tikslas buvo išanalizuoti audinius sudarančių metmenų ir ataudų siūlų struktūros ištįsos parametrus. Eksperimentui buvo naudojama dešimt komerciškai pagamintų audinių. Kai kuriuose audiniuose elasto pluoštas yra metmenų ir ataudų arba tik ataudų kryptimi. Bandinių ištįsa buvo nustatoma standartiniu metodu. Iš tyrimų rezultatų matyti, kad bandinių ištįsos metu pagrindinis elastingo komponento trūkis gali vykti tuo pačiu metu su kitu sudedamuoju siūlu, kai elastano komponentas, arba elastano siūlai, gali ištįsti iki galutinės audinio ištįsos.

Autoriaus biografija

Virginija Sacevičienė, doc. dr., Kauno technologijos universitetas

Doc. dr., technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Kauno technologijos universitetas

Paskelbtas
2020-12-07
Kaip cituoti
Klevaitytė, R., Sacevičienė, V., Masteikaite, V., & Urbelis, V. (2020). Struktūros parametrų įtaka audinių paslankumui. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(2), 62-70. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i2.312
Skiltis
Technologijos mokslai