Laivo balastinio vandens valymo optimalios įrangos parinkimas

  • Diana Šateikienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Daiva Stanelytė Klaipėdos valstybinė kolegija
Prasminiai žodžiai balastinis vanduo, balastinio vandens valymas, chloravimo metodas

Santrauka

Vandens invazinių mikroorganizmų rūšių plitimas iš laivų balastinio vandens yra viena rimčiausių problemų, kylančių šiandieninėje jūrų laivybos aplinkoje. Viena iš prevencinių šios problemos sprendimo priemonių – laivų balastinio vandens valymas.
Straipsnyje apžvelgiami balastinio vandens valymo metodai: mechaniniai, fiziniai ir cheminiai. Visi naudojami metodai turi užtikrinti aplinkos, žmonių sveikatos saugumą, ypač jei tai susiję su cheminių medžiagų naudojimu – jas reikia saugiai sandėliuoti ir saugoti, kad nepatektų į aplinką. Išleidžiamas balastinis vanduo turi būti švarus, neužterštas cheminėmis medžiagomis, nepakitusių savybių. Išskirti parametrai, darantys įtaką vandens išvalymo efektyvumui. Aprašomas chloro poveikis aplinkai, laivo konstrukcijoms ir gamtai, pateikiami žalos sumažinimo būdai. Pateiktas skaičiavimo principas, įvertinantis chloro koncentraciją, kuri priklauso nuo balastinio vandens savybių.

Autorių biografijos

Diana Šateikienė, Klaipėdos valstybinė kolegija
Technologijų fakultetas
Daiva Stanelytė, Klaipėdos valstybinė kolegija
Technologijų fakultetas
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Šateikienė, D., & Stanelytė, D. (2016). Laivo balastinio vandens valymo optimalios įrangos parinkimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 80-85. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.39
Skiltis
Technologijos mokslai