Paslėptųjų Markovo modelių metodo tyrimas ir taikymas balso įrašams stenografuoti

  • Jūratė Vaičiulytė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, doktorantė
  • Gražvydas Felinskas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai šnekos atpažinimas, kalbos modeliai, akustiniai modeliai, paslėptieji Markovo modeliai

Santrauka

Šiame darbe apžvelgti automatinio šnekos atpažinimo metodai. Paslėptųjų Markovo modelių metodu apmokyti akustiniai modeliai, sukurtas kalbos modelis ir žodynas. Akustiniai modeliai apmokyti žinių įrašais, kurių trukmė siekia 2 valandas ir 20 minučių, o žodyno apimtis – 5 859 žodžius. Eksperimentams naudotos dvi fonetinės sistemos, kuriose yra 85 ir 32 fonemos, sudarytos remiantis lietuvių kalbos tarties žodynu. Sukurti modeliai integruoti į stenografavimo įrankio prototipą, skirtą balso įrašams stenografuoti. Remiantis akustinių modelių testavimo rezultatais galima daryti išvadą, kad pasiektas 94 proc. frazių atpažinimo tikslumas.

Autorių biografijos

Jūratė Vaičiulytė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, doktorantė
Informatikos, matematikos ir e. studijų institutas. Informatikos mokslų magistrė
Gražvydas Felinskas, Šiaulių universitetas
docentas
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Vaičiulytė, J., & Felinskas, G. (2016). Paslėptųjų Markovo modelių metodo tyrimas ir taikymas balso įrašams stenografuoti. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 71-78. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.40
Skiltis
Fiziniai mokslai