Viešųjų įstaigų finansinių srautų planavimas

  • Ana Ušpurienė Vilniaus universitetas
  • Leonidas Sakalauskas Šiaulių universitetas. Vilniaus universitetas.
  • Valerijonas Dumskis Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai finansų planavimas, finansų valdymas, dviejų etapų stochastinis programavimas, daugelio etapų stochastinis programavimas, mišrus sveikaskaitis programavimas

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiamas viešųjų įstaigų finansinių srautų planavimas. Aprašomi pagrindiniai finansų valdymo instrumentai ir sukurti kelių etapų sąnaudų minimizavimo modeliai. Pateikiami finansinių instrumentų ir jų kombinacijų ribojimai. Sukurti modeliai pritaikyti Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto finansinių srautų dviejų ir keturių etapų optimizavimo uždaviniui spręsti. Sukurtame modelyje realizuojamas mišraus sveikaskaičio programavimo algoritmas. Atliekant optimizavimą naudojamas CPLEX Studio paketas. Palyginti gautų dviejų ir keturių etapų uždavinių rezultatai.

Autorių biografijos

Ana Ušpurienė, Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos instituto specialistė
Leonidas Sakalauskas, Šiaulių universitetas. Vilniaus universitetas.
Prof. habil. dr.
Valerijonas Dumskis, Šiaulių universitetas
Lektorius, dr.
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Ušpurienė, A., Sakalauskas, L., & Dumskis, V. (2016). Viešųjų įstaigų finansinių srautų planavimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 65-70. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.41
Skiltis
Fiziniai mokslai