Dviejų etapų stochastinio tiesinio programavimo uždavinio agregavimo tyrimas

  • Ana Ušpurienė Vilniaus universitetas
  • Leonidas Sakalauskas Šiaulių universitetas. Vilniaus universitetas.
Prasminiai žodžiai stochastinis programavimas, scenarijų generavimas, agregavimas, optimizavimas, L pavidalo (L-shaped) metodas

Santrauka

Darbe nagrinėjamas dviejų etapų stochastinio tiesinio programavimo uždavinys, kai antro etapo kintamieji priklauso nuo atsitiktinio parametro, pasiskirsčiusio pagal normalųjį (Gauso) dėsnį. Sprendžiant šį uždavinį, pritaikytas modifikuotas L pavidalo (L-shaped) algoritmas, realizuotas naudojant CPLEX optimizavimo paketą. Darbe nagrinėjamas scenarijų agregavimo metodas, siekiant sumažinti optimizavimo proceso iteracijų skaičių, naudojamų resursų kiekį ir optimalaus sprendinio gavimo skaičiavimo laiką. Agregavimo metodo efektyvumas ištirtas statistinio modeliavimo būdu.

Autorių biografijos

Ana Ušpurienė, Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos instituto specialistė
Leonidas Sakalauskas, Šiaulių universitetas. Vilniaus universitetas.
Prof. habil. dr.
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Ušpurienė, A., & Sakalauskas, L. (2016). Dviejų etapų stochastinio tiesinio programavimo uždavinio agregavimo tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 60-64. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.42
Skiltis
Fiziniai mokslai