Evoliucinis požiūris optimizavimo procese

  • Agnė Dzidolikaitė Vilniaus universitetas
Prasminiai žodžiai daugiamatės skalės, evoliuciniai algoritmai, optimizavimas

Santrauka

Daugelyje mokslo šakų naudojami dideli duomenų kiekiai. Kad tokie duomenys būtų geriau suprantami, jie dažnai yra vizualizuojami. Egzistuoja daugybė daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų. Daugiamatės skalės yra vienas iš žinomiausių metodų. Taikant daugiamates skales, didesnių matmenų duomenys atvaizduojami į dviejų ar trijų matmenų erdvę. Šiame straipsnyje parodyta, kad daugiamatės skalės gali būti naudojamos kartu su genetiniu algoritmu optimizavimo uždaviniams spręsti.

Autoriaus biografija

Agnė Dzidolikaitė, Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos instituto doktorantė
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Dzidolikaitė, A. (2016). Evoliucinis požiūris optimizavimo procese. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 42-46. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.45
Skiltis
Fiziniai mokslai