Kultūriniai veiksniai kaip nepaprastųjų situacijų valdymo iššūkis

  • Vilma Miglinė Mykolo Romerio universitetas
  • Adomas Vincas Rakšnys Mykolo Romerio universitetas
Prasminiai žodžiai nepaprastosios situacijos, kultūriniai veiksniai, potrauminio streso sutrikimas, psichikos sveikata, bendruomenės

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos su nepaprastųjų situacijų valdymu susijusios kultūrinės problemos. Straipsnio tikslas – įvertinti kultūrinius veiksnius kaip nepaprastųjų situacijų valdymo iššūkį. Keliami šie uždaviniai: aptarti kultūros sampratą nepaprastųjų situacijų kontekste; įvertinti nepaprastųjų situacijų valdymo iššūkius skirtingose kultūrose; pabrėžti etninių ir kultūrinių veiksnių įtaką nukentėjusiųjų psichikos sveikatai. Atlikdami tyrimą, autoriai naudojo literatūros analizės, sintezės ir apibendrinimo metodus. Įvertinus tarpkultūrinę nepaprastųjų situacijų valdymo patirtį teigiama, kad kultūriniai veiksniai gali būti vertinami ir negatyviai, ir pozityviai. Didžiausiais iššūkiais nepaprastųjų situacijų valdymo procese tampa tokie kultūriniai aspektai kaip religiniai įsitikinimai, kalba ir individų požiūris į lyties ir socialinės klasės vaidmenis. Prie pozityvių kultūrinių veiksnių galima priskirti individų gebėjimą greičiau adaptuotis, susitaikyti su netektimis, savanoriškai įsitraukti į nepaprastųjų situacijų valdymo sistemą. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nepaprastosios situacijos gali išbalansuoti ekstremalius išgyvenimus patyrusias bendruomenes, sutrikdyti jų socialinę struktūrą, nulemti psichikos sveikatos sutrikimų atsiradimą. Pažymima, kad skirtingose kultūrose minėti sutrikimai pasireiškia nevienodai, todėl, teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo katastrofų žmonėms, būtina išmanyti kultūrinį kontekstą.

Autorių biografijos

Vilma Miglinė, Mykolo Romerio universitetas
Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas. Doktorantė
Adomas Vincas Rakšnys, Mykolo Romerio universitetas
Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas. Doktorantas.
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Miglinė, V., & Rakšnys, A. V. (2016). Kultūriniai veiksniai kaip nepaprastųjų situacijų valdymo iššūkis. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 24-28. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.46
Skiltis
Humanitariniai mokslai