Centrinio Klaipėdos terminalo statybų sukeliamas povandeninis triukšmas ir jo poveikis žuvims

  • Donatas Bagočius Klaipėdos universitetas
Prasminiai žodžiai akustika, povandeninis triukšmas, statybos, žuvys

Santrauka

Lietuvos Baltijos jūros dalyje ir Klaipėdos sąsiauryje dažnai vyksta antropogeninė veikla. Šios veiklos spektras platus: nuo statybų Klaipėdos sąsiauryje iki išminavimo darbų Lietuvos Respublikos Baltijos jūros teritoriniuose ir kituose vandenyse. Viena iš veiklos rūšių – Centrinio Klaipėdos terminalo statybos – buvo atliekama 2012 metais Klaipėdos sąsiauryje. Šio objekto statybų metu, naudojant vibracinį kūjį, į Klaipėdos sąsiaurio dugną buvo kalami (įgręžiami vibruojant) konstrukcijų atramoms reikalingi plieniniai poliai. Išmatuotas šių veiklų generuojamo triukšmo lygis buvo aukštas, t. y. siekė 202,6 dB @1µPa pastovaus plačiajuosčio garso slėgio lygį 1 metro atstumu prie dvitėjinio polio. Be jokios abejonės, toks aukštas triukšmo lygis turėjo ekologinį poveikį Klaipėdos sąsiauriu migruojančioms žuvims. Žuvys – vandens gyvūnai, jautrūs povandeniniam triukšmui. Žuvų sensoriniai (jutiminiai) klausos organai leidžia joms suvokti aplinką ir prisitaikyti prie jos. Šio tyrimo metu nustatyta, jog, žuvims migruojant sąsiauriu, jos gali būti išbaidomos, t. y. galimas žuvų elgsenos pokytis. Žuvys, atsidūrusios arti polio, gali patirti klausos organų traumų, t. y. galimas neurosensorinis apkurtimas dėl sensorinių plaukuotųjų ląstelių pažeidimų ir galimas sensorinis prikurtimas, audinių patologijos ir plaukimo pūslės pažeidimų atsiradimas.

Autoriaus biografija

Donatas Bagočius, Klaipėdos universitetas
Jūros technologinių ir gamtos mokslų fakulteto doktorantas
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Bagočius, D. (2016). Centrinio Klaipėdos terminalo statybų sukeliamas povandeninis triukšmas ir jo poveikis žuvims. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 32-39. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.47
Skiltis
Biomedicinos mokslai