5–7 metų vaikų dorinių vertybių raiška emociniu aspektu

  • Placida Jasiūnaitė Vilniaus "Vaikystės sodo" auklėtoja
Prasminiai žodžiai 5–7 metų vaikai, jų tėvai, auklėtojai, dorinės vertybės, emociniai išgyvenimai

Santrauka

Šiandienos globaliame pasaulyje, vis labiau įsigalint sekuliarizmui ir neoliberalizmui, sparčiai transformuojasi kultūrinės vertybės, kurias sudaro ir asmens dorinės vertybės. Straipsnyje iškeliama dorinių vertybių ugdymo problema ikimokykliniame amžiuje. Žvelgiant į vaikystę kaip į asmens dorinės ir jo socioemocinės raidos pradžią, siekiama atkreipti dėmesį į 5–7 metų vaikų dorinių vertybių internalizacijos pradmenis. Kadangi šiame amžiuje dorinių vertybių internalizacija daugiausia pasireiškia elgesio ir emociniu lygmeniu, straipsnyje norima paanalizuoti 5–7 metų vaikų dorinių vertybių raišką emocinių išgyvenimų aspektu. Remiantis iš tėvų ir auklėtojų gautais empirinio tyrimo duomenimis, atskleidžiami šio amžiaus vaikams būdingi emociniai išgyvenimai ir jų ryšys su dorinėmis vertybėmis. Išryškinami kai kurie emocinių išgyvenimų skirtumai, priklausantys nuo vaiko lyties, gyvenamosios vietos ir ikimokyklinės įstaigos tipo; šie skirtumai lyginami su kai kuriais užsienio autorių tyrimų duomenimis.

Autoriaus biografija

Placida Jasiūnaitė, Vilniaus "Vaikystės sodo" auklėtoja
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros doktorantė
Paskelbtas
2016-11-25
Kaip cituoti
Jasiūnaitė, P. (2016). 5–7 metų vaikų dorinių vertybių raiška emociniu aspektu. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(46), 17-26. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i46.55
Skiltis
Socialiniai mokslai