Paauglių merginų požiūris į kūno vaizdinio ugdymą

  • Viktorija Juodeikytė
  • Andrius Norkus Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai kūno vaizdinys, merginos, paauglystė, ugdymas

Santrauka

Kūno vaizdinys – tai subjektyviai suvokiamas savojo kūno vaizdas, plačiausia prasme apibrėžiamas kaip „kūniškumo patirtis“, veikiama biologinių ir psichologinių žmogaus prigimties komponentų. Kūno vaizdinys laikomas svarbia savęs vertinimo ir psichinės sveikatos prielaida visais gyvenimo tarpsniais. Tyrimu siekiama atskleisti paauglių merginų kūno vaizdinį ir požiūrį į jo ugdymą mokykloje. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad tik trečdalis merginų yra patenkintos savo išvaizda. Mokinių nuomone, mokykla iš esmės neprisideda prie mokinių sveiko požiūrio į savo kūną ugdymo. Dauguma tirtų merginų nežinojo apie galimybę rinktis modulį „Sveika gyvensena“. Kas antra paauglė yra suinteresuota, kad mokykloje būtų papildomų pamokų apie požiūrį į savo kūną.

Autorių biografijos

Viktorija Juodeikytė
Šiaulių universitetas
Kūno kultūros bakalaurė
Andrius Norkus, Šiaulių universitetas
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteteto lektorius, daktaras
Paskelbtas
2016-11-25
Kaip cituoti
Juodeikytė, V., & Norkus, A. (2016). Paauglių merginų požiūris į kūno vaizdinio ugdymą. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(46), 27-31. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i46.56
Skiltis
Socialiniai mokslai