Duomenų išrinkimo interneto puslapiuose algoritmas, paremtas duomenų tarpusavio panašumu

  • Kiril Griavev
  • Simona Ramanauskaitė
Prasminiai žodžiai Duomenų išrinkimas, duomenų atranka, duomenų panašumas

Santrauka

Straipsnyje aprašoma ir analizuojama duomenų išrinkimo iš interneto puslapių problema ir egzistuojantys sprendimai. Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančias tendencijas duomenims išrinkti naudoti ne keliu, o duomenimis paremtus algoritmus, pasiūlytas naujas duomenų išrinkimo iš interneto puslapių algoritmas, paremtas kontrolinių duomenų panašumu į interneto puslapyje pateikiamus duomenis ir taip leidžiantis vienu kontroliniu įrašu nustatyti visų duomenų įrašų padėtį puslapyje.
Straipsnyje analizuojamas pasiūlyto algoritmo efektyvumas, jį taikant valiutų kursų duomenų stebėjimo atveju, ir įvertintas šio algoritmo sukurto prototipo efektyvumas, lyginant jį su kitais šiuo metu rinkoje siūlomais įrankiais. Šių tyrimų rezultatai parodo, kad siūlomas duomenų išrinkimas, nors ir yra skirtas labiau stebėti nuolat kintančius duomenis bei reikalauja kontrolinių įrašų, vis dėlto pasižymi didesniu efektyvumu nei kiti analogiški produktai.

Paskelbtas
2017-07-03
Kaip cituoti
Griavev, K., & Ramanauskaitė, S. (2017). Duomenų išrinkimo interneto puslapiuose algoritmas, paremtas duomenų tarpusavio panašumu. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(1), 73-79. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.88
Skiltis
Technologijos mokslai