Kinijos liaudies banko pinigų politikos poveikis akcijų rinkos grąžai

  • Agnė Kažytė
  • Mantas Valukonis
Prasminiai žodžiai Kinijos Liaudies bankas, pinigų politika, Kinijos akcijų rinka

Santrauka

Išsivysčiusiose šalyse tarp centrinių bankų reguliuojamų palūkanų normų ir akcijų rinkų dažniausiai egzistuoja neigiamas ir statistiškai reikšmingas ryšys. Tačiau šis ryšys gali pasikeisti ne tik nuo taikomų skirtingų pinigų politikos priemonių, rinkoje vyraujančių nuotaikų ar kitų veiksnių, bet ir nuo skirtingo šalių išsivystymo lygio. Siekiant nustatyti, ar Kinijos akcijų rinka teigiamai reaguoja priimant skatinamosios politikos sprendimus, o neigiamai – vykdant griežtinamąją pinigų politiką, buvo analizuojamas 2007–2016 metų laikotarpis ir taikomas įvykio analizės metodas. Tyrimo metu gauti rezultatai atskleidė, kad palūkanų normų didinimo ir privalomųjų rezervų mažinimo atvejais Kinijos akcijų rinka nereaguoja kaip išsivysčiusi rinka. Tačiau palūkanų normų mažinimo ir ypač privalomųjų rezervų didinimo metu Kinijos akcijų rinkai gali būti pritaikytas išsivysčiusių rinkų pavyzdys.

Paskelbtas
2017-07-03
Kaip cituoti
Kažytė, A., & Valukonis, M. (2017). Kinijos liaudies banko pinigų politikos poveikis akcijų rinkos grąžai. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(1), 20-28. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.91
Skiltis
Socialiniai mokslai